Thu nhập của công nhân Việt Nam tăng nhanh nhất châu Á trong năm 2011

Theo VOA, kết quả nghiên cứu do Công ty tư vấn Mercer tiến hành với hơn 5000 công ty tại 15 thị trường khác nhau cho thấy, Việt Nam, In-đô-nê-xi-a và Pa-ki-xtan sẽ dẫn đầu các nước có mức tăng thu nhập của công nhân nhanh nhất tại châu Á trong năm 2011,

cao hơn so với mức tăng của các nước công nghiệp hóa trong khu vực.

Nghiên cứu trên cho biết, thu nhập của công nhân Việt Nam trong năm 2011 có thể tăng 12,2%, In-đô-nê-xi-a tăng 9,2% và Pa-ki-xtan tăng 14,5%, trong khi thu nhập của công nhân tại Nhật Bản chỉ tăng 2%.

Ông Pôn Ô Ma-lây (Paul O Malley), Giám đốc đặc trách thông tin về các giải pháp kinh doanh tại châu Á của Mercer, dự đoán Việt Nam là một trong 4 nước châu Á có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực.
 

(Theo QĐND)