Thông báo: Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận

(NTO) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau đây: “Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật thâm canh cây măng tây theo hướng công nghệ cao tại Ninh Thuận” và “Nghiên cứu, phát triển, đa dạng hóa sản phẩm thực phẩm từ cừu Ninh Thuận”.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện, như sau:

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận, số 34, đường 16 Tháng 4, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận;

- Thời hạn nhận hồ sơ: Chậm nhất là ngày 31-5-2017.

Các biểu mẫu hồ sơ, đề nghị tải về từ cổng thông tin điện tử của tỉnh: http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sokhcn/Pages/Van-ban-phap-quy.aspx hoặc http://103.20.148.134:8080/Thongbao/News

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, điện thoại: 068.3820332 hoặc 0913.899053 (A.Lãm).