Triển khai hoạt động hè năm 2017

(NTO) Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai hoạt động hè năm 2017.

Theo đó, chỉ đạo các trường trên địa bàn tỉnh phối hợp và tổ chức tốt hoạt động hè cho học sinh (HS); mở cửa phòng học, thư viện nhà trường để phục vụ cho công tác sinh hoạt hè; cử giáo viên, HS... tham gia các hoạt động hè khi được các cấp quản lý yêu cầu; theo dõi, nắm bắt tình hình tham gia công tác hè của đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội; đồng thời, chấn chỉnh kịp thời những trường hợp Tổng phụ trách Đội tham gia thiếu tích cực.

Các truờng trung học, trung tâm trực thuộc sở thành lập Ban chỉ đạo hè của đơn vị để quản lí, phối hợp tổ chức hoạt động hè cùng với các tổ chức và ban, ngành, đoàn thể có liên quan tại các xã, phường, thị trấn; đặc biệt, cần phối hợp với Ban đại diện cha mẹ HS, các ban, ngành, địa phương để có hình thức tuyên truyền, vận động gia đình, cộng đồng đảm bảo sức khỏe, an toàn cho HS trong dịp hè. Cần quan tâm đến việc phòng tránh trẻ em bị xâm hại, bị tai nạn, thương tích, bị tử vong do đuối nước cùng như ngăn chặn, phòng ngừa việc vi phạm pháp luật của HS.

Thực hiện việc bàn giao HS; giới thiệu sinh viên, giáo viên là đoàn viên thanh niên về sinh hoạt hè tại địa phương; có kế hoạch hướng dẫn ôn tập văn hóa cho HS phải kiểm tra lại để giúp các em nắm vững kiến thức, đạt kết quả tốt trong kỳ kiểm tra lại; đồng thời có các hình thức giáo dục phù hợp với những HS phải rèn luyện hạnh kiểm trong dịp hè.

Vận động HS để duy trì các lớp đã mở; phân công và bố trí giáo viên dạy các lớp phổ cập hợp lý, đảm bảo để giáo viên vẫn có thời gian nghỉ trong hè.