Mùa vàng

Đồng làng vào vụ gặt
Hương lúa mới vàng thơm.
Gié tròn căng chắc hạt
Mùa màng vui xóm thôn.

Tôi viết ngàn khúc hát
Ngợi ca những mùa vàng.
Biết ơn người gieo hạt
Trên cánh đồng Phan Rang.

Thái Sơn Ngọc