Báo chí nước ngoài đánh giá cao thành công của Đại hội Đảng lần thứ XI

Theo phóng viên TTXVN tại Niu Đê-li, một số tờ báo ở Ấn Độ ngày 20-1 đã đăng tin, bài đánh giá cao thành công của Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Báo “Kỷ nguyên mới”, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI), cho rằng ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam đã điểm trúng những vấn đề lớn mang tính chiến lược nhằm đưa đất nước tiếp tục phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hiện đại, dân chủ coi nhiệm vụ tăng cường xây dựng Đảng, đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tăng cường tính minh bạch, dân chủ trong Đảng cũng như xã hội là các nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa chiến lược.

Tờ báo nhấn mạnh tính dân chủ được thể hiện trong Đại hội lần này với việc với tỷ lệ số dư cao trong các vòng bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, và đặc biệt một số đồng chí không nằm trong danh sách giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương khoá X đã trúng cử vào ban lãnh đạo mới.

Trong số ra cùng ngày, báo “The Hindu” cũng đưa tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho rằng sự thay đổi ban lãnh đạo Đảng qua đại hội lần này là nhằm tiếp tục tiến trình cải cách kinh tế để xây dựng đất nước vững mạnh trong thời đại toàn cầu hóa.

Trong khi đó, đài Ô-xtrây-li-a dẫn lời Giáo sư Can Thay-ơ (Carl Thayer), chuyên gia về Việt Nam và hiện là Giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales (Ô-xtrây-li-a) , nhận định việc một số người đứng đầu các viện nghiên cứu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới cho thấy Việt Nam ngày càng chú trọng phát triển nền kinh tế dựa vào tri thức.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, báo Gran-ma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, ngày 19-1 đưa tin tại Đại hội lần thứ XI, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định cần thiết lập cơ chế tăng cường giám sát và quản lý hiệu quả hơn nền kinh tế đất nước.

Tờ báo khẳng định các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để thực hiện thành công sự nghiệp Đổi mới, đồng thời đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc giải quyết những khó khăn kinh tế của đất nước.

Báo Gran-ma nhấn mạnh trong các cuộc thảo luận tại Đại hội, một số đại biểu cho rằng cần tập trung tăng cường các hoạt động kiểm tra và giám sát để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Cơ chế giám sát cần được thực hiện công khai, dân chủ, các đảng viên và cán bộ cần gương mẫu và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.