Nắp cống thoát nước bị bể

(NTO) Trên Quốc lộ 27, đoạn qua thôn Lâm Phú, xã Lâm Sơn (Ninh Sơn), có nắp cống thoát nước bị bể, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Đề nghị địa phương sớm sửa chữa, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Nắp cống thoát nước bị bể tại thôn Lâm Phú cần sớm khắc phục. (Ảnh chụp lúc 14 giờ, ngày 6-5-2017).