Thông báo: Nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017) và Ngày Quốc tế lao động (1-5)

(NTO) UBND tỉnh thông báo việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017) và Ngày Quốc tế lao động (1-5) như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh nghỉ nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017) và Ngày Quốc tế lao động (1-5) trong 2 ngày 30-4 và 1-5. Do ngày 30-4-2017 trùng vào ngày Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên công chức, viên chức sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ Ba 2-5-2017.

2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí, sắp xếp các bộ phận trực cơ quan 24/24 (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật) để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

3.Tất cả các cơ quan Đảng, đoàn thể, nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu trong 2 ngày (kể từ ngày 30-4-2017 đến hết ngày 1-5-2017); việc treo khẩu hiệu thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.