Chủ tịch Quốc hội Cuba: Đại hội XI thể hiện quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế

Ngày 18-1, Chủ tịch Quốc hội Cuba Ri-các-đô A-la-công (Ricardo Alarcon) khẳng định những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là những thành tựu của Cuba và Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện quan trọng trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại La Ha-ba-na, Chủ tịch Quốc hội A-la-công khẳng định Đại hội lần thứ XI thể hiện quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế đất nước. Ông cũng đánh giá cao việc toàn dân đã tham gia đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị của Đại hội, thể hiện tinh thần dân chủ, sự liên hệ chặt chẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam với nhân dân nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội A-la-công đánh giá cao những thành tựu kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được sau gần 25 năm Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Theo ông, bất chấp hàng loạt thách thức do bối cảnh thế giới đem lại như khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, tình trạng biến đổi khí hậu và các cuộc xung đột trên thế giới, sau gần 1/4 thế kỷ tiến hành công cuộc Đổi mới, Việt Nam tiếp tục củng cố hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống xã hội chủ nghĩa. Ông nhấn mạnh Việt Nam đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh để thực hiện công cuộc Đổi mới. Ông khẳng định giá trị lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần củng cố chính sách của Đảng.

Theo Chủ tịch Quốc hội A-la-công, nhân dân Cuba và nhân dân Việt Nam có mối quan hệ lịch sử với tình cảm anh em và đoàn kết vô cùng sâu sắc. Trong suốt nửa thế kỷ qua, hai dân tộc đã cùng nhau kề vai sát cánh đương đầu với những cuộc tấn công và muôn vàn thách thức. Lãnh đạo của cả hai nước không ngừng vun đắp cho sự phát triển của mối quan hệ song phương đặc biệt. Mối quan hệ Cuba - Việt Nam sẽ trường tồn với thời gian và sẽ được các thế hệ tương lai tiếp tục gìn giữ. Ông cho rằng những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là thành tựu của Cuba, góp phần củng cố mối quan hệ giữa hai nước. Ông đồng thời nhắc lại câu nói của lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô nhấn mạnh “Mối quan hệ giữa Cuba và Việt Nam là biểu tượng của thời đại”.

Chủ tịch Quốc hội A-la-công bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp và ban lãnh đạo mới của Đảng sẽ đảm đương vai trò lịch sử thực hiện những mục tiêu mà Đại hội đề ra, dẫn dắt nhân dân xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia công nghiệp hóa.