Phật giáo Ninh Thuận gắn bó với quê hương, đồng hành cùng dân tộc

(NTO) Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh đã phát huy sáng tạo những mặt tích cực, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết trong nội bộ, sự đồng tình, ủng hộ từ chính quyền, đoàn thể và cộng đồng xã hội để tạo nên những thành quả tốt đẹp trong công tác Phật sự, củng cố niềm tin vào đường hướng “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”.

Trong 5 năm qua, GHPG tỉnh đã thực hiện tốt chương trình Phật sự, động viên tăng ni, phật tử thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo… Về mặt tổ chức, GHPG tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện; hiện số GHPG cấp huyện đã nâng lên 6/7 địa phương. Trên địa bàn tỉnh hiện có 121 tự viện (96 chùa, 11 tịnh xá, 11 niệm phật đường, 2 tịnh thất, 1 tu viện, 1 thiền viện) với 298 tăng ni chăm lo việc gìn giữ, bảo quản. Trên tinh thần lục hòa, GHPG tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững niềm tin đạo pháp, đẩy mạnh hoạt động giảng dạy giáo lý, giáo luật cho tăng ni và tín đồ, xây dựng mối quan hệ giữa Phật giáo với các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Các hoạt động trên luôn thể hiện tinh thần “Tốt đời, đẹp đạo”, gắn liền với phương châm của Giáo hội: “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”.

Chùa Long Cát trao quà cho trẻ em nghèo xã Công Hải (Thuận Bắc).

Do có sự tuyên truyền, phổ biến về chính sách tôn giáo và định hướng hoạt động cụ thể nên các tự viện trên địa bàn tỉnh đều chủ động tổ chức các nghi lễ vừa bảo đảm trang trọng, vui tươi, tiết kiệm, đoàn kết, vừa thể hiện được nghi thức tôn giáo truyền thống theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh việc thực hiện các nghi lễ truyền thống, GHPG tỉnh cũng từng bước định hướng, đẩy mạnh vận động tăng ni, phật tử thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu” gắn liền với thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động. Qua đó, giúp tăng ni, phật tử hiểu rõ chính tin, bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan, tạo phong cách trang nghiêm trong sinh hoạt tín ngưỡng, phát huy các giá trị tích cực của nền giáo lý đạo Phật và bản sắc văn hóa của dân tộc.

Song song đó, với tinh thần từ bi, lợi người, lợi mình, tri ân và báo ân của đạo Phật, truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, GHPG tỉnh luôn chia sẻ, đồng hành cùng với chính quyền trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đây là hoạt động nổi bật được dư luận xã hội đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ qua, thiên tai hạn hán đã gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh trên địa bàn tỉnh, Ban Từ thiện-Xã hội GHPG tỉnh đã kết hợp với Ban Trị sự cấp huyện, trụ trì các tự viện, tăng ni và phật tử tích cực vận động tài chính, phẩm vật giúp đỡ đồng bào trong và ngoài tỉnh gặp khó khăn và trong cuộc sống. Thông qua các hoạt động từ thiện xã hội như: Tặng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, đào giếng nước sạch, mở lớp học tình thương, tài trợ học sinh nghèo hiếu học, nuôi dạy trẻ mồ côi, nuôi người già neo đơn, ủng hộ nạn nhân bị nhiễm chất độc Dioxin, duy trì việc khám, chữa bệnh cho đồng bào tại nhiều Tuệ tĩnh đường như: Trà Cang, Phước Thạnh, Đông Nhạc, Quảng Sơn… Tổ chức các bếp ăn từ thiện tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện huyện Ninh Phước… Tổng kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội trong nhiệm kỳ qua hơn 40 tỷ đồng. Những hoạt động mang tinh thần “Tốt đời, đẹp đạo” đã góp phần phát huy được tinh thần “Tương thân, tương ái” trong đông đảo tăng ni, phật tử và cộng đồng xã hội có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng, tạo sự đồng thuận mạnh mẽ.

Ông Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết: Với phương châm “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”, thời gian qua, GHPG tỉnh đã động viên các tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, sống “Tốt đời, đẹp đạo”. Đặc biệt, tăng ni, phật tử tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Những đóng góp trên của tăng ni, phật tử đã tích cực góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự ở từng địa phương và trên phạm vi toàn tỉnh.

Thượng tọa Thích Hạnh Thể, Trưởng Ban Trị sự GHPG tỉnh, cho biết: Phát huy các kết quả hoạt động, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Trị sự GHPG tỉnh vận động các tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của Phật giáo, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, hăng hái tham gia các phong trào ích nước, lợi dân; hướng dẫn đồng bào Phật tử chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự gắn bó giữa “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”; hưởng ứng tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQVN phát động. Tiếp tục đồng hành, chung tay cùng chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp.