VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN:

Cần lan tỏa “sức nóng” của quyết tâm!

(NTO) Theo công bố bảng xếp hạng năm 2016 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh đạt 57,19 điểm, xếp hạng 49/63; giảm 0,26 điểm (năm 2015 là 57,45 điểm) và giảm thứ hạng 7 bậc so năm 2015, nằm trong nhóm tỉnh có kết quả điều hành kinh tế khá. Đáng chú ý là trong 10 chỉ số thành phần PCI năm 2016 so với năm 2015 cho thấy có 2 chỉ số cải thiện điểm số và tăng thứ hạng (giảm 3 chỉ số so với năm 2015) gồm: Tính năng động của chính quyền tỉnh (chiếm trọng số 5%): đạt 4,96 điểm, tăng 0,95 điểm và tăng thứ hạng 25 bậc so với năm 2015, xếp thứ hạng 30/63; Cạnh tranh bình đẳng (chiếm trọng số 5%): đạt 5,15 điểm, tăng 0,22 điểm và tăng thứ hạng 3 bậc so với năm 2015, xếp thứ hạng 28/63. Có 1 chỉ số giảm điểm số nhưng tăng thứ hạng: Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (chiếm trọng số 20%): đạt 4,90 điểm, xếp thứ hạng 55/63; giảm 0,05 điểm, tăng thứ hạng 01 bậc so với năm 2015; Có 01 chỉ số cải thiện điểm số nhưng giảm thứ hạng: Chi phí không chính thức (chiếm trọng số 10%): đạt 5,02 điểm, tăng 0,05 điểm nhưng tụt thứ hạng 11 bậc so với năm 2015, xếp thứ hạng 43/63. Có 6 chỉ số tụt giảm điểm số và thứ hạng (tăng 01 so với năm 2015) gồm: Gia nhập thị trường, Tiếp cận đất đai, Tính minh bạch, Chi phí thời gian, Đào tạo lao động, Thiết chế pháp lý.

Cán bộ Văn phòng Phát triển Kinh tế (EDO) hướng dẫn các doanh nghiệp lập thủ tục đăng ký kinh doanh.
Ảnh: Văn Miên

Chỉ số PCI năm 2016 của tỉnh đã phản ánh rõ quyết tâm của cả hệ thống chính trị địa phương, trong đó có dấu ấn rất rõ nét của lãnh đạo tỉnh. Xuyên suốt trong năm 2016, nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, phù hợp với thực tiễn về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh được ban hành; nhiều kênh thông tin nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp (DN) được thiết lập và được kiểm tra, chỉ đạo và giải quyết kịp thời, hiệu quả. Cụ thể là qua phân tích chỉ số về Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh cho thấy, chỉ số này năm 2016 đạt 4,96 điểm, tăng 0,95 điểm và tăng thứ hạng 25 bậc so năm 2015, xếp thứ hạng 30/63, chỉ số này chiếm trọng số 5%.

Qua kết quả khảo sát, có 50% DN hoàn toàn đồng ý hoặc đồng ý UBND tỉnh năng động, sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề mới phát sinh (tăng 4,17% so với năm 2015); DN nhận định rằng Lãnh đạo tỉnh tích cực trong giải quyết các vấn đề liên quan hoặc mới phát sinh của DN; tỷ lệ DN cho rằng lãnh đạo tỉnh có những sáng kiến hay ở cấp tỉnh nhưng chưa được thực thi tốt ở các sở, ngành tăng nhẹ 0,03% so năm 2015. Các chỉ tiêu giảm điểm đó là: Lãnh đạo tỉnh có chủ trương, chính sách đúng đắn nhưng không được thực hiện tốt ở cấp huyện (giảm 11,66% so với năm 2015); cảm nhận của DN về thái độ của chính quyền đối với khu vực tư nhân (giảm 2,02% so với năm 2015) và sự linh hoạt của UBND tỉnh trong khuôn khổ pháp luật nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các DN tư nhân (giảm 5,19% so với năm 2015).

Chỉ số này tuy cải thiện so năm 2016 nhưng điểm số vẫn còn thấp ở mức dưới trung bình. Qua khảo sát các DN phản ánh: Việc thực thi các chủ trương, chính sách ở cấp các sở, ngành, địa phương còn chưa kịp thời; thiếu sự quan tâm của lãnh đạo địa phương; khó tiếp cận các chính sách hỗ trợ của các Sở, ngành liên quan; cơ quan nhà nước chưa nhiệt tình giúp đỡ DN, các sở ngành giải quyết công việc chậm, kéo dài; thiếu đường dây nóng để DN phản ánh lên lãnh đạo địa phương; việc tiếp xúc giữa chính quyền và doanh nghiệp không đi vào thực chất vấn đề... DN đề xuất: Cần sự quan tâm nhiều hơn của lãnh đạo địa phương đối với DN, tăng cường đối thoại giữa DN và nhà nước; giải quyết công việc dứt điểm và nhanh chóng hơn; cần kịp thời cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương về hỗ trợ DN, nhất là DN nhỏ và vừa; nâng cao năng lực quản lý của cán bộ Nhà nước.

Có thể nói, những phản ảnh của DN đã cho thấy “sức nóng” quyết tâm của lãnh đạo tỉnh vẫn chưa thực sự lan tỏa đến nhiều sở ngành, địa phương dẫn đến có lúc làm nản lòng các nhà đầu tư, DN...Vấn đề đặt ra là cần nhận rõ để khắc phục bằng những hành động cụ thể để khẳng định quyết tâm, phong cách làm việc đổi mới, năng động và sát thực...nhằm tạo nên bức tranh kinh tế sôi động của tỉnh. Bên cạnh đó, yêu cầu đặt ra là cần phải có những giải pháp sáng tạo hơn, đột phá hơn trong cải thiện chỉ số PCI bởi thực tế cho thấy, không chỉ có tỉnh ta chú trọng vấn đề này mà “sân chơi” về cải thiện chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi đang diễn ra rất sôi nổi, quyết liệt với sự tham gia của tất cả các tỉnh, thành phố. Điều này lý giải rõ thực tế vì sao chỉ số PCI năm 2016 của tỉnh chỉ giảm 0,26 điểm so với năm 2015 nhưng lại tụt đến 7 bậc, xếp ở thứ hạng 49/63 tỉnh, thành phố trong cả nước...