Ông Páp-lốt A-lê-pít, Tổng biên tập Báo Rizospastis

Kiên định Chủ nghĩa xã hội, Việt Nam sẽ phồn vinh

Đến Việt Nam đưa tin về Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Páp-lốt A-lê-pít (Pavlos Alepis), Tổng biên tập Báo Rizospastis của Hy Lạp cho hay, ông đặc biệt ấn tượng về tính kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Thưa ông, đây là lần thứ mấy ông đến Việt Nam?

Đây là lần thứ hai tôi đến Việt Nam. Cách đây 10 năm, tôi cũng đã đến đất nước của các bạn rồi.

- Qua hai chuyến đi, ông thấy Việt Nam thay đổi ra sao?

Tôi cũng thường xuyên theo dõi tin tức về Việt Nam. Nhưng quả thật so với cách đây 10 năm, đất nước các bạn đã chuyển mình một cách kỳ diệu dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cơ sở hạ tầng đã khá hơn nhiều. Đường phố hiện đại hơn, nhiều cao ốc đã mọc lên. Tuy nhiên, có một điều không thay đổi là người dân Việt Nam vẫn tin tưởng hướng tới tương lai như trước.

- Ông ấn tượng nhất điều gì khi đến Việt Nam đưa tin về Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam?

Tôi ấn tượng mạnh với tính kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội XI đã được tổ chức công phu. Các văn kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các đại biểu cũng tích cực đóng góp ý kiến, thể hiện rõ trách nhiệm đảng viên của mình.

- Khi về nước, ông sẽ truyền tải thông tin về Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào?

Thực ra, khi tôi về nước thì ở Hy Lạp mọi người đã biết khá rõ về Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam. Có rất nhiều người, nhiều chuyên gia theo dõi Đại hội này. Họ nóng lòng muốn biết Đại hội sẽ đi tới đâu. Hy Lạp là một nền kinh tế tư bản đang bộc lộ nhiều bế tắc. Và nhiều người muốn nhìn vào thực tiễn ở Việt Nam, với các chính sách xã hội, kinh tế hòa hợp, để giải quyết các bế tắc đó. Thế giới tư bản đang đầy rẫy những khủng hoảng. Và ngày càng có nhiều người hiểu rằng, chỉ có một lối thoát duy nhất là Chủ nghĩa xã hội.

- Nếu là một người Việt Nam, ông muốn đóng góp ý kiến gì với Đảng Cộng sản Việt Nam?

Tôi muốn nói là Việt Nam hãy kiên định Chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Đây là con đường sẽ đưa Việt Nam tới sự phồn vinh.

(Theo QĐND Online)