Tỉnh đoàn: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề học tập, làm theo Bác năm 2017

(NTO) Ngày 5-4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 4-2017.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề học tập, làm theo Bác năm 2017.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ" và quán triệt chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"".

Qua hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề học tập, làm theo Bác năm 2017 gắn với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.