Điều kiện, nội dung và hình thức thi nâng ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa có Công văn triển khai Thông tư số 34/2010/TT-BGDĐT ngày 08/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp.

Theo quy định, giáo viên dự thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp phải đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo và đạt điều kiện về tiền lương theo quy định. Riêng đối với giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông phải được thủ trưởng cơ quan xếp từ loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông.

Về nội dung và hình thức thi nâng ngạch gồm thi viết và thi vấn đáp về kiến thức chung, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học. Nội dung thi viết về chủ trương, đường lối của Đảng về giáo dục và đào tạo nói chung và về giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp nói riêng; các quy định pháp luật về công chức, viên chức; quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của giáo viên ngạch giáo viên trung học cao cấp; chuyên môn, nghiệp vụ theo từng cấp học. Nội dung thi tin học gồm chương trình tin học thực hành Word, Excel; có ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng; sử dụng các phần mềm quản lý học sinh và tra cứu dữ liệu thông qua mạng internet. Nội dung thi ngoại ngữ bao gồm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở trình độ C một trong các ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức và Trung Quốc theo đăng ký của người dự thi.

Nội dung thi vấn đáp bao gồm các vấn đề thuộc các lĩnh vực: Xử lý các tình huống sư phạm trong giờ lên lớp, trong các hoạt động giáo dục; xử lý tình huống trong giao tiếp, ứng xử với nhân dân, phụ huynh và người học; mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy đặc trưng của bộ môn thí sinh đảm nhiệm giảng dạy; phương pháp tự học, tự rèn luyện để có kiến thức, trình độ sư phạm tốt; kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của giáo viên ngạch giáo viên trung học cao cấp.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp

(Theo Cổng thông tin điện tử Ninh Thuận)