Thời gian nghỉ Tết và treo cờ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011

 Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo việc nghỉ Tết và treo cờ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011 như sau:

1. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh nghỉ Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 trong thời gian 08 ngày kể từ ngày 31/01/2011 đến hết ngày 07/02/2011 (từ 28 Tết đến hết mùng 5 Tết) theo kế hoạch hoán đổi ngày nghỉ và nghỉ bù như sau:

- Hoán đổi ngày nghỉ: đi làm ngày thứ Bảy và Chủ nhật (29, 30/01/2011 - nhằm ngày 26, 27 tháng Chạp năm Canh Dần) để nghỉ ngày thứ Hai và thứ Ba (31/01/2011 và 01/02/2011- nhằm ngày 28 và 29 tháng Chạp năm Canh Dần). Riêng đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì không thực hiện việc hoán đổi ngày nghỉ như trên.

- Nghỉ bù: được nghỉ bù vào ngày 07/02/2011 (mùng 5 Tết) vì ngày 05/02/2011 (mùng 3 tết) là thứ Bảy.

 2. Tất cả các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu trong 04 ngày, kể từ ngày 02/02/2011 đến hết ngày 05/02/2011 (từ 30 Tết đến hết mùng 3 Tết); việc treo khẩu hiệu thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 3. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức trực cơ quan 24/24 giờ trong suốt thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011 (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật).

 4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở nhân dân và các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn quản lý thực hiện nội dung Thông báo này

(Theo Cổng thông tin điện tử Ninh Thuận)