Danh sách Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra TW, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW khoá XI

Chiều ngày 18-1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI họp Hội nghị lần thứ nhất, đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra TW, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW.

Tổng Bí thư: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành TW
Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI

 Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí:

1.Đồng chí Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX, X.

 2. Đồng chí Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc Phòng; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X.

 3. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX, X.

 4. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa X.

 5. Đồng chí Lê Hồng Anh , Bộ trưởng Công an, Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX, X.

6. Đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP HCM, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X.

 7. Đồng chí Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X.

 8.Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX, X;

 9. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị khóa X.

 10. Đồng chí Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an.

 11. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

 12. Đồng chí Ngô Văn Dụ, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

13. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam.

14. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ban Bí thư:

Bộ Chính trị sẽ cử một số đồng chí trong Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư; Ban Chấp hành TW bầu các đồng chí sau:

1. Đồng chí Ngô Xuân Lịch

2. Đồng chí Trương Hoà Bình

3. Đồng chí Hà Thị Khiết

4. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

Ban Chấp hành TW bầu 21 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra TW và bầu đồng chí Ngô Văn Dụ làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW khóa XI.

(Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam)