Xử phạt việc cho mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí

Ngày 17-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản, báo chí. Theo đó, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi: cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí; sử dụng thẻ nhà báo của người khác để hoạt động báo chí; sử dụng thẻ nhà báo đã bị sửa chữa, tẩy xóa; hoặc sử dụng thẻ phóng viên nước ngoài hết hạn sử dụng hoặc không có thẻ phóng viên nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền cấp khi hoạt động báo chí. Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi mạo danh nhà báo, phóng viên để hoạt động báo chí nhằm trục lợi. Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng tư cách nhà báo để trục lợi hoặc can thiệp trái pháp luật hoặc cản trở hoạt động đúng pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Nghị định cũng quy định các hình thức xử phạt nghiêm minh khác như: tịch thu thẻ nhà báo có thời hạn, hoặc tước quyền sử dụng thẻ nhà báo không thời hạn.

(Theo qdnd.vn)