Thông báo

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận những ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các nội dung liên quan đến việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở và sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại Văn phòng ban:

Số điện thoại:

- Chánh Văn phòng: 0989.050.587

- Phòng tiếp nhận: 0683.820.778

Thời gian tiếp nhận: Giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần.

Đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện hoặc có dấu hiệu vi phạm về các nội dung đã nêu xin gọi về số điện thoại trên. Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng sẽ được đảm bảo bí mật và thông báo kết quả xử lý thông tin cho người cung cấp khi có yêu cầu.