Hội thảo vai trò Công đoàn trong xây dựng đời sống văn hóa, môi trường sư phạm lành mạnh

(NTO) Ngày 17-3, Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức Hội thảo chuyên đề “Vai trò của Công đoàn trong việc xây dựng đời sống văn hóa, môi trường sư phạm lành mạnh, góp phần xây dựng trường học phát triển bền vững”.

 
Hội thảo vai trò Công đoàn trong xây dựng đời sống văn hóa, môi trường sư phạm lành mạnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi và làm rõ vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; văn hóa nhà giáo đối với đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng văn hóa nhà trường (tạo dựng cảnh quang môi trường xanh-sạch-đẹp, môi trường làm việc tiên tiến, tạo lập các mối quan hệ giao tiếp thân thiện, giáo dục, hình thành và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh); các giải pháp nâng cao đời sống văn hóa nhà giáo và vai trò của tổ chức Công đoàn Giáo dục các cấp...