Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch "Giờ trái đất" năm 2017

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 682/UBND-KT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch "Giờ trái đất" năm 2017, nhằm tích cực hưởng ứng chiến dịch "Giờ trái đất" năm 2017 do Bộ Công Thương phát động, đồng thời nâng cao ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan và đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng; vận động các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia bằng hình thức tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời điểm diễn ra sự kiện “Giờ trái đất” từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, ngày 25-3-2017.

"Giờ trái đất" là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế và Bảo vệ thiên nhiên (WWF) phát động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiêt kiệm năng lượng trên toàn thế giới qua việc kêu gọi cá nhân và tổ chức tham gia bằng hình thức đơn giản như tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết trong cùng một giờ đồng hồ hoặc tổ chức các hoạt động tuyên truyền khác nhằm ứng phó với tác động biến đổi khí hậu.