PHỎNG VẤN:

Phụ nữ Ninh Thuận đoàn kết, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua

Nhân kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) và 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022, phóng viên Báo Ninh Thuận có cuộc trao đổi với đồng chí Chamaléa Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh về kết quả hoạt động của Hội trong thời gian qua và chương trình hành động trong thời gian tới.

Đồng chí Chamaléa Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết những kết quả nổi bật mà các cấp Hội Phụ nữ tỉnh ta đạt được trong thời gian qua?

-Đồng chí Chamaléa Thị Thủy: Nhân kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động như: Tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XI, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; họp mặt tọa đàm, giao lưu văn nghệ, thể dục-thể thao ở các cấp hội…, qua đó ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Trong những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã thực hiện có kết quả chức năng đại diện và vai trò nòng cốt trong bảo vệ, chăm lo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của phụ nữ; nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Các tầng lớp phụ nữ đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, của Hội. Tiêu biểu là phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ các phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương cá nhân, tập thể phụ nữ điển hình tiên tiến trong công tác Hội cũng như trên các lĩnh vực công tác khác, với những cách làm hay, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, năng suất lao động, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Với mục tiêu vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, Hội chủ động duy trì, đẩy mạnh các mô hình hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, trọng tâm là khai thác các nguồn vốn vay, giúp phụ nữ nghèo có điều kiện sản xuất, kinh doanh. Thông qua các chương trình hợp tác với các dự án, ngân hàng, đến nay, tổng dư nợ do các cấp Hội quản lý trên 738 tỷ đồng, giúp cho 42.592 lượt phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, với tỷ lệ hoàn vốn đạt 98%. Ngoài ra, còn tuyên truyền, vận động hội viên phát huy nội lực, chủ động, sáng tạo mở rộng hợp tác, liên kết trong lao động sản xuất, nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững. Qua phong trào, kết quả có 72.058 hội viên tham gia tiết kiệm tại 412 chi hội, đạt số dư tiết kiệm trên 20,9 tỷ đồng. Bên cạnh hỗ trợ về vốn, các cấp Hội còn tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, triển khai các chương trình, mô hình kinh tế hiệu quả, giúp chị em có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững...

Phóng viên: Hướng đến Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội triển khai những hoạt động nào, thưa đồng chí?

- Đồng chí Chamaléa Thị Thủy: Năm 2017 đánh dấu mốc quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Để đưa Nghị quyết các cấp thực sự đi vào cuộc sống, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh triển khai phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII”, ngay từ đầu năm, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chị em thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt, tuyên truyền kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc, triển khai Nghị quyết Đại hội đến các cấp Hội. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, giúp chị em phát huy 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Với phương châm “Hướng mạnh về cơ sở”, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của từng đối tượng phụ nữ. Từng bước xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, niềm tin của các tầng lớp phụ nữ, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!