CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”:

Kinh nghiệm từ Đảng bộ khối cơ quan Dân chính Đảng

Có thể nói, qua 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng bộ khối cơ quan Dân chính Đảng, cho thấy nhiều bài học kinh nghiệm thiết thực về công tác chỉ đạo, tuyên truyền.

Nhìn lại 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng bộ khối cơ quan Dân chính Đảng, đã có bước chuyển đáng phấn khởi. Theo đánh giá của đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Bí thư Đảng ủy khối, cuộc vận động đã có sức lan toả trong toàn Đảng bộ.

Khởi đầu chọn Đảng bộ Cục Thuế tỉnh làm điểm triển khai thực hiện cuộc vận động, được Ban Thường vụ, Ban chỉ đạo Cuộc vận động của Đảng ủy khối rút kinh nghiệm Kết quả “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác thể hiện rõ nét trong nhiệm vụ chuyên môn; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; sửa đổi lối làm việc; xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị; tinh thần trách nhiệm, năng suất, chất lượng công việc được giao; phong cách, thái độ ứng xử giao tiếp của cán bộ, công chức. Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, các tiêu chí cụ thể để thực hiện. Nhiều cơ quan, đơn vị ngoài việc thực hiện tốt việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định, đã tích cực đề ra nhiều biện pháp cụ thể để tiếp tục thực hành tiết kiệm trong các khoản chi như văn phòng phẩm, điện, nước, xăng xe, hội họp, tiếp khách…

Qua 4 năm thực hiện, hầu hết các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ khối đều tiết kiệm chi ngân sách nhà nước trên 40 triệu đồng, có đơn vị tiết kiệm được trên 300 triệu đồng, điển hình như: Cục Thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Tỉnh ủy, Ngân hàng Nhà nước, Sở Tài chính…

Nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều cấp ủy cùng với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo công tác cải cách hành chính nhà nước đạt kết quả thiết thực như: xây dựng quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan, đơn vị; xây dựng và thực hiện đề án cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông"; quản lý hành chính theo chất lượng ISO; xây dựng và thực hiện các quy định về nếp sống văn hóa nơi công sở; tổ chức đối thoại trực tiếp với dân…

Những việc làm đó đã góp phần đưa công tác cải cách hành chính và thủ tục hành chính dần đi vào nề nếp, đồng thời góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc tồn đọng trong nhiều năm, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp đông người, đơn cử như các đơn vị: Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh. Qua phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và ĐV 3 năm (2007-2009) cho thấy tỷ lệ TCCSĐ trong sạch, vững mạnh và ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm sau luôn cao hơn năm trước. Tỷ lệ công đoàn cơ sở xuất sắc đã tăng từ 44% năm 2007 lên 61,97% năm 2009 và Đoàn TN 3 năm liền đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối trực thuộc Tỉnh đoàn.

Có thể nói, qua 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng bộ khối cơ quan Dân chính Đảng, cho thấy nhiều bài học kinh nghiệm thiết thực về công tác chỉ đạo, tuyên truyền. Và vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo mới thực sự là chất xúc tác để ĐV và quần chúng noi theo, thể hiện trong từng việc làm hàng ngày, trong từng cử chỉ giao tiếp, ứng xử với nhân dân, với đồng nghiệp và với nhiệm vụ được giao.