Trước mắt chưa điều chỉnh tăng giá xăng dầu

Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối trước mắt chưa điều chỉnh tăng giá xăng, dầu và được tăng mức sử dụng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để bù đắp mức chênh lệch về giá đối với mặt hàng diezel.

 
 
Chưa tăng giá xăng dầu - Ảnh minh họa

Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, thứ nhất, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chưa điều chỉnh tăng giá xăng, dầu; tiếp tục trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 9/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế hình thành quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Thứ hai, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được tăng mức sử dụng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để bù đắp mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá xăng, dầu theo chỉ đạo của Liên Bộ Tài chính - Công Thương đối với mặt hàng diezel. Mức sử dụng cụ thể như sau: Tăng mức sử dụng thêm 600 đồng/lít, từ 1.000 đồng/lít lên 1.600 đồng/lít.

Thứ ba, giữ ổn định mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng: xăng, dầu hoả, madut. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chịu trách nhiệm về việc trích lập, sử dụng, hạch toán và quyết toán Quỹ hàng năm.

Thứ tư, thời gian sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với lượng diezel bán ra như quy định nêu trên kể từ 0 giờ ngày 15/1/2011 cho đến khi có thông báo mới của Bộ Tài chính.

Đây là việc làm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 2164/CT-TTg ngày 30/11/2010 về việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và quý I/2011. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu: Bộ Tài chính... "áp dụng các biện pháp tài chính, tiền tệ, thuế để giữ bình ổn giá xăng dầu; giãn thời gian điều chỉnh giá các hàng hóa, dịch vụ Nhà nước định giá...".

Theo Chinhphu.vn