UBND TỈNH:

Tổng kết chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Chương trình 212 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 16-12-2004 nhằm tạo chuyển biến căn bản trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật và chấp hành pháp luật

Ngày 12-1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến 2010 (Chương trình 212). Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chương trình 212 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 16-12-2004 nhằm tạo chuyển biến căn bản trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Qua 5 năm thực hiện ở tỉnh ta, đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ở các xã, phường, thị trấn được nâng cao, đặc biệt là ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong nhân dân góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế. Các địa phương đã triển khai được nhiều chương trình, loại hình tuyên truyền pháp luật phong phú, đa dạng như thông qua các ấn phẩm báo chí, sóng phát thanh, truyền hình, hoạt động hòa giải cơ sở, lồng ghép nội dung với các hội nghị, tọa đàm, văn nghệ…Đến nay, 100% thôn, khu phố có tổ hòa giải cơ sở, nhóm nòng cốt; 100% xã, phường, thị trấn có hệ thống loa đài phát thanh và tủ sách pháp luật; các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ để phát huy vai trò, hiệu quả trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được của Chương trình 212 ở các địa phương trong 5 năm qua. Đồng thời đề nghị các đơn vị, địa phương, ban, ngành liên quan cần khắc phục những mặt hạn chế, nhất là vấn đề giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của nhân dân thực hiện đúng pháp luật; tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục, phổ biến pháp luật theo các đề án của Chương trình 212 đúng với mục tiêu, định hướng đã đề ra.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Chương trình 212.