Quỹ tín dụng nhân dân Phủ Hà:

761 lượt hộ vay 16.370 triệu đồng đầu tư sản xuất- kinh doanh

Nguồn vốn vay được nhân dân đầu tư sản xuất- kinh doanh và mua sắm phương tiện sinh hoạt nâng cao đời sống gia đình

Trong năm 2010, từ nguồn vay của Quỹ Tín dụng Trung ương 5.200 triệu đồng, khách hàng gởi tiết kiệm 5.178 triệu đồng nâng tổng nguồn vốn hoạt động của đơn vị lên 11.678 triệu đồng, quỹ Tín dụng Nhân dân phường Phủ Hà (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) đã cho 761 lượt hộ vay doanh số 16.370 triệu đồng với lãi suất 1,5%/tháng, tăng 18,4% so với năm 2009, bình quân mỗi hộ được vay 21,5 triệu đồng. Nợ quá hạn 151 triệu đồng, chiếm 1,42% so với tổng dư nợ cuối năm là 10.588 triệu đồng. Lợi nhuận trước thuế của đơn vị đạt 162 triệu đồng, chia lợi tức cổ phần 62,5 triệu đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp 32,8 triệu đồng. Nguồn vốn vay được nhân dân đầu tư sản xuất- kinh doanh và mua sắm phương tiện sinh hoạt nâng cao đời sống gia đình. Mục tiêu năm 2011, quỹ Tín dụng Nhân dân phường Phủ Hà phấn đấu huy động vốn đạt 10.500 triệu đồng và dư nợ tín dụng cuối năm đạt 11.500 triệu đồng, nợ quá hạn dưới 3%, lợi nhuận đạt 170 triệu đồng.