Triển khai quy định mới trong kinh doanh xăng dầu và khí

(NTO) Ngày 10-11, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản mới liên quan trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí cho gần 50 cán bộ quản lý các sở, ngành, địa phương và các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 
Hội nghị triển khai quy định mới trong kinh doanh xăng dầu và khí.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương đã thông tin chi tiết các quy định mới một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP như quyền, trách nhiệm của thương nhân trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường… khi kinh doanh khí; nội dung Thông tư số 03/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về hướng dẫn quy định niêm yết giá bán, các trình tự, thủ tục khi mở hệ thống phân phối, cách làm hợp đồng, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh doanh, chế độ kiểm tra, giám sát chất lượng… Đồng thời, triển khai Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí trên địa bàn tỉnh.