Các mốc thời gian cần lưu ý trong xét tuyển ĐH, CĐ 2015

Lịch tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016 chính thức được Bộ GD&ĐT công bố.

Theo đó, các trường ĐH, CĐ tổ chức tuyển sinh riêng, xây dựng Đề án tự chủ tuyển sinh và nộp đề án đã hoàn thiện trước ngày 15/4/2016.

Trước ngày 20/5/2016, thí sinh thuộc diện tuyển thẳng nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng.

Trước ngày 25/7/2016, sau khi hoàn tất việc chấm thi, các trường ĐH chủ trì cụm thi báo cáo kết quả về Bộ GD&ĐT (qua Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) để tổng hợp xây dựng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các trường ĐH.

Việc cập nhật vào hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia kết quả sơ tuyển và kết quả thi các môn năng khiếu trước ngày 1/8/2016.

Xử lý dữ liệu, công bố tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào, kết quả thi của thí sinh trên mạng internet và trên các phương tiện thông tin đại chúng trước 1/8/2016.

Các trường ĐH, CĐ bắt đầu nhận đăng ký xét tuyển đợt I từ 1/8 đến 12/8/2016.

Các trường ĐH, CĐ sử dụng cơ sở dữ liệu tải từ hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia để tổ chức xét tuyển và công bố điểm trúng tuyển đợt I trước ngày 15/8/2016.

Thí sinh trúng tuyển đợt I nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học trước ngày 17/8/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện).

Thời gian bắt đầu nhận đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 từ ngày 21/8/2016 đến hết ngày 31/8/2016 .

Các trường ĐH, CĐ sử dụng cơ sở dữ liệu tải từ hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia để tổ chức xét tuyển và công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 trước ngày 5/9/2016/

Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học trước ngày 7/9/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện).

Các trường nhận đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 từ ngày 11/9/2016 đến hết ngày 21/9/2016.

Các trường ĐH, CĐ sử dụng cơ sở dữ liệu tải từ hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia để tổ chức xét tuyển và công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 2 trước ngày 24/9/2016.

Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học trước ngày 26/9/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện).

Các trường ĐH, CĐ chủ động công bố lịch xét tuyển tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo (nếu có), kết thúc xét tuyển trước ngày 20/10/2016 đối với hệ ĐH và 15/11/2016 đối với hệ CĐ.

Các trường ĐH, CĐ, báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2016 về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục chậm nhất ngày 15/11/2016 đối với trường ĐH và 30/11/2016 đối với trường CĐ.

Nguồn Báo Giáo dục & Thời đại