Thể lệ: Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh

(NTO) Ngày 19-1-2015, Ban Tổ chức Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của tỉnh đã ban hành thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” như sau:

Đối tượng dự thi

-Người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Riêng cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia Cuộc thi theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Cuộc thi của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao.

Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc các Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi không được tham gia dự thi.

Nội dung, hình thức: (xem nội dung 9 câu hỏi của cuộc thi trên Báo điện tử Ninh Thuận)

Bài dự thi được thực hiện theo hình thức thi viết (viết tay hoặc đánh máy) bằng tiếng Việt.

Quy định về bài dự thi

Yêu cầu về nội dung:

a) Bài dự thi phải đúng chủ đề, nội dung theo quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

b) Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng.

Yêu cầu về hình thức:

a) Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy, trình bày 01 mặt hoặc 2 mặt của trang giấy, chữ viết phải rõ ràng, dễ đọc; không dùng ký hiệu riêng để đánh dấu. Bài dự thi được đánh số trang theo thứ tự và đóng lại thành quyển (có thể dùng bìa cứng làm trang bìa và tấm nhựa trong suốt phủ bên ngoài). Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công tác) của người dự thi. Ngoài phong bì của bài dự thi ghi rõ: “Dự thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

b) Ban Tổ chức Cuộc thi khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu minh họa phong phú.

Số lượng bài dự thi:

Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 1 bài dự thi.

Thời gian phát động, tổng kết Cuộc thi

a) Thời gian phát động tháng 12-2014.

b) Tổng kết và trao giải Cuộc thi tại tỉnh trước ngày 31-8-2015.

- Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh nhận bài dự thi của các cá nhân là người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có trụ sở trên địa bàn tỉnh (trừ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) tại Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;

- Cá nhân có thể nộp bài dự thi trực tiếp hoặc thông qua tổ chức tổng hợp để gửi bài dự thi; cá nhân không thuộc các cơ quan, tổ chức, đoàn thể có thể nộp bài dự thi tại nơi cư trú là Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện để tổng hợp gửi dự thi. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, tổ chức, đoàn thể đang làm việc tại đơn vị nào thì đơn vị đó tập hợp gửi bài dự thi.

- Địa điểm nhận bài: các bài dự thi gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh (Sở Tư pháp, số 94 - đường 16 Tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận), trước 17 giờ 00 phút, ngày 29-4-2015.

 

Giải thưởng cuộc thi cấp tỉnh

1. Cơ cấu giải thưởng

a) Một giải Nhất: 2.400.000 đồng;

b) Ba giải Nhì, mỗi giải: 1.200.000 đồng;

c) Sáu giải Ba, mỗi giải: 800.000 đồng;

d) Mười giải Khuyến khích, mỗi giải: 400.000 đồng;

e) Một số giải phụ khác, mỗi giải 300.000 đồng.

2. Hình thức thưởng

a) Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng cho các cá nhân có bài thi đạt giải.

b) Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh chọn tối đa 20 bài dự thi đạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích ở cấp tỉnh gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương trước ngày 01/8/2015 để chấm vòng chung khảo.

Các hình thức khen thưởng khác

a) Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh tặng giải phong trào cho các tập thể các Sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các huyện, thành phố có thành tích tổ chức, phát động, tham gia hưởng ứng Cuộc thi trên cơ sở các tiêu chí: số lượng người dự thi cao nhất (nếu cơ quan thì tính tổng số bài dự thi so với tổng số công chức, viên chức; nếu huyện, thành phố thì tính tổng số bài dự thi so với dân số) đạt nhiều giải thưởng, tỷ lệ bài được giải so với tổng số bài dự thi của đơn vị, thực hiện tốt công tác tổ chức cuộc thi… với cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:

- Một giải A, mỗi giải: 4.000.000 đồng;

- Hai giải B, mỗi giải: 2.800.000 đồng;

- Ba giải C, mỗi giải: 2.000.000 đồng.

b) Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh có hình thức khen thưởng phù hợp với tập thể và cá nhân có thành tích trong việc đóng góp, hỗ trợ vật chất và các điều kiện đảm bảo khác góp phần tổ chức thành công Cuộc thi (nếu có).

c) Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh khuyến khích các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trao giải thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tham gia dự thi.