Mười chín tháng năm nhớ Bác

(NTO) Bác ơi cuộc sống rộng bể dâu Luôn luôn đổi sắc với thay màu Hãy luyện cho lòng luôn vững chắc Hiểu được cuộc đời lẽ nông sâu.

Xuân đã qua rồi hạ sắp sang
Khắp nẻo đường đi trải nắng vàng
Tháng năm mười chín Sinh nhật Bác
Da diết nhớ Người dạ xốn xang

Vinh dự làm sao được làm người
Con dân của Bác mãi muôn đời
Sáng ngời đạo đức tràn nhân ái
Trí tuệ vươn cao đến tuyệt vời

Nhớ Bác lòng con luôn ước ao
Ước sao tâm sáng chí thanh cao
Biết vượt khó khăn rèn đạo đức
Dù đường khúc khuỷu lắm gian lao

Bác ơi cuộc sống rộng bể dâu
Luôn luôn đổi sắc với thay màu
Hãy luyện cho lòng luôn vững chắc
Hiểu được cuộc đời lẽ nông sâu.

Tháng 5-2014
Võ Thị Xuân Lan