Tháng 5 nhớ Bác

(NTO) Bác mong muốn Bắc-Nam mau thống nhất Bác xót xa bao chiến sĩ quên mình Bác yêu dân như tình mẹ yêu con Ôi! cao cả thiêng liêng Hồ Chí Minh vĩ đại

Quê hương Bác ở làng Sen xứ Nghệ
Theo cha đi đây đó tuổi ấu thơ
Nước mất nhà tan, dân nô lệ đau thương!
Đâu cũng thấy cảnh đói nghèo hiu hắt!

Lòng yêu nước thương dân đầy ẩn trắc
Quyết tìm đường cứu đất nước thương đau
Cánh chim Bằng bay lượn khắp năm châu
Trên nước Pháp Bác tìm ra đường cứu nước

Chủ nghĩa Mác-Lênin loài người mong ước
Lý tưởng nhân sinh về giải phóng quê hương
Thuyền Việt Nam đêm tối mịt mù sương
Bao giông tố bão bùng trên biển cả

Người thuyền trưởng-Bác vững vàng gan dạ
Lái thuyền Nam cập bến Vinh quang
Trọn đời Người vì giai cấp, giang san
Sống thanh bạch không lầu son gát tía

Nhà sàn gỗ thêm đậu tình nhân nghĩa
Áo bạc màu phẩm chất sống thanh cao
Dép cao su tình nhân ái dạt dào
Bác đau nỗi nước nhà còn chia cắt!

Bác mong muốn Bắc-Nam mau thống nhất
Bác xót xa bao chiến sĩ quên mình
Bác yêu dân như tình mẹ yêu con
Ôi! cao cả thiêng liêng Hồ Chí Minh vĩ đại

Gương sáng chói văn nhân truyền mãi mãi
Đã trở thành bất tử với non sông
Quê hương, đất nước Rồng Tiên anh hùng.

Đào Xuân Quang