Thương...

(NTO) Thương vầng trăng khuyết trên cao. Thương làn gió thổi hanh hao mỗi chiều. Thương về bến đỗ tịch liêu. Có ai lẻ bóng quạnh hiu giữa đời.

Thương sao chiếc lá thu bay.
Thương con én nhỏ lạc bầy bơ vơ.
Thương giòng sông giữa đôi bờ.
Bên bồi, bên lở cho vừa lòng nhau.

Thương vầng trăng khuyết trên cao.
Thương làn gió thổi hanh hao mỗi chiều.
Thương về bến đỗ tịch liêu.
Có ai lẻ bóng quạnh hiu giữa đời.

Mai đây... người khuất xa rồi.
Chỉ còn nỗi nhớ đầy - vơi nghìn trùng...

Thùy Trang