Dưới ánh quân kỳ

(NTO) Tàu ta bé nhưng chí anh hùng ta lớn Cờ Tổ quốc cho ta phương hướng Nhắm thẳng quân thù Súng chắc trong tay

Biển mùa này sóng lớn không anh
Gió dữ ngông nghênh tràn về từ phương Bắc
Núm ruột Hoàng Sa vẫn đau chia cắt
Tuổi trẻ ơi..
Mạnh bước dưới quân kỳ

Đạp bằng sóng cuồng vun vút tàu đi
Giấc mơ thanh bình chênh chao trên sóng
Biển hoá nhỏ trước vầng trán rộng
Giặc thù đâu có chỗ dung thân
Biển mùa nào cũng vất vả gian truân

Tàu ta bé nhưng chí anh hùng ta lớn
Cờ Tổ quốc cho ta phương hướng
Nhắm thẳng quân thù
Súng chắc trong tay

Ve kêu gọi hè phượng đỏ mắt cay
Dẫu chưa khóc nhưng lòng em đã khóc
Biển Tổ quốc giặc thù cướp bóc
Đời vạn chài treo sợi chỉ mong manh

Sẽ bên anh khắp nẻo quân hành
Túi y dược căng phồng mầm sống
Em nhỏ bé bên vai anh rộng
Ánh quân kỳ sáng rực phía ta đi.