Ninh Phước: Triển khai công tác dân vận năm 2014

(NTO) Ngày 22-1, Huyện ủy Ninh Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Năm 2013, thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Ninh Phước đạt nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp tập trung chỉ đạo, bám sát các tiêu chí để lựa chọn, bồi dưỡng tập thể, cá nhân “Dân vận khéo” làm hạt nhân nòng cốt tuyên truyền các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết quả phong trào gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã làm chuyển biến trong việc đổi mới nội dung, phương thức vận động, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Hội nghị triển khai công tác dân vận năm 2014 ở huyện Ninh Phước.

Triển khai công tác dân vận năm 2014, các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn, coi đó là nhiệm vụ có tính chất thường xuyên. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước, gắn với cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...

Nhân dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể, 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận năm 2013.