Ninh Hải: Triển khai Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2014

(NTO) Sáng 13-12, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Hải tổ chức Hội nghị sơ kết kết đánh giá tình hình thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014.

Năm 2013, huyện Ninh Hải huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới tạo được chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình thí điểm trong nông nghiệp được nông dân quan tâm thực hiện có hiệu quả như mô hình nuôi cá sấu, mô hình nuôi cá nước ngọt thương phẩm, mô hình trồng cây măng tây xanh… Các tầng lớp nhân dân hưởng ứng đóng góp công sức, tiền của làm hàng chục km đường nội thôn tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế….

Đồng chí Lê Văn Bình, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích trong xây dựng nông thôn mới

Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014, địa phương tập trung tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Tiếp tục đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Nhân rộng các mô hình có hiệu quả; đồng thời, triển khai mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tăng cường công tác khuyến nông, khuyến ngư. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, theo thứ tự ưu tiên cho các xã điểm. Thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, y tế, giáo dục…

Đồng chí Trần Văn Đông, Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích trong xây dựng nông thôn mới

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 15 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới.