Khối Thi đua Các cơ quan Trung ương II: Tổng kết năm 2013

(NTO) Ngày 10-12, tại Công ty May Tiến Thuận, Khối Thi đua Các cơ quan Trung ương II gồm: Công ty Điện lực Ninh Thuận, Viễn thông Ninh Thuận, Bưu điện Ninh Thuận, Công ty Quản lý Đường sắt Thuận Hải, Chi nhánh Xăng dầu Ninh Thuận, Công ty Cổ phần Sài Gòn - Ninh Chữ, Chi nhánh Công ty Cổ phần lương thực Nam trung bộ tại Ninh Thuận, Công ty Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt do UBND tỉnh phát động về lập thành tích xuất sắc Chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2013), các đơn vị trong Khối đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi động viên cán bộ, công nhân viên nỗ lực sáng tạo, vươn lên thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm đời sống người lao động. Kết quả năm 2013 có 8/9 đơn vị hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch; Tiêu biểu như Công ty May Tiến Thuận, Công ty Điện lực Ninh Thuận, Viễn thông Ninh Thuận, Bưu điện Ninh Thuận, Công ty Quản lý Đường sắt Thuận Hải, Chi nhánh Xăng dầu Ninh Thuận. Bình xét khen thưởng, các đơn vị trong khối đã bình chọn suy tôn Công ty May Tiến Thuận, Công ty Quản lý Đường sắt Thuận Hải đề nghị tặng Cờ thi đua UBND tỉnh.