Tự học, tự rèn

(NTO) Năm học 2013- 2014, Trường THPT Tôn Đức Thắng có 67 cán bộ, giáo viên đảm nhận giảng dạy cho 1.105 học sinh, biên chế 28 lớp. Trong đó, khối lớp 10 có 375 học sinh và khối lớp 12 có 393 học sinh.

Hội đồng sư phạm nhà trường vận động học sinh nâng cao ý thức tự học, tự rèn thi đua đạt thành tích cao nhất trong học tập. Mục tiêu của nhà trường phấn đấu đến cuối năm học có 30% học sinh học tập đạt khá giỏi; học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp đạt 100%; duy trì sĩ số đạt trên 98%.

Học sinh lớp 11A7 trao đổi bài học, nêu cao tinh thần tự học, tự rèn.