Thuận Nam: Tập huấn chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

(NTO) Ngày 7-8, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Thuận Nam tổ chức hội nghị tập huấn chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng cho trên 40 cán bộ chuyên trách và đoàn thể cấp huyện và xã

Tại buổi tập huấn, các cán bộ huyện và xã tiếp thu các nội dung của Pháp lệnh số 04 ngày 16/03/2012 và pháp lệnh số 05 ngày 20/10/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định vinh dự nhà nước “bà Mẹ Việt Nam anh hùng”; Nghị định số 31 ngày 09/04/2013 và Nghị định số 56 ngày 22/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “bà Mẹ Việt Nam anh hùng”. Ngoài ra còn được cán bộ Sở hướng dẫn về lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng…