Ninh Phước: Triển khai phương án phòng, chống lụt bão năm 2013

(NTO) Ngày 31-7, UBND huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão (PCLB) năm 2012 triển khai nhiệm vụ PCLB năm 2013.

Qua báo cáo về tình hình thiệt hại và công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2012, UBND huyện Ninh Phước đã đề ra phương án chủ động PCLB trong năm nay.

UBND huyện Ninh Phước triển khai công tác phòng, chống lụt bão năm 2013.

Theo đó, huyện Ninh Phước chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm: Kiện toàn Ban chỉ huy PCLB các cấp; thực hiện đúng phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo phương tiện và con người khi có tình huống mưa, lũ xảy ra. Các ngành, địa phương đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm do huyện làm chủ đầu tư, nhất là công trình phục vụ công tác PCLB. Xây dựng phương án cụ thể đối với địa bàn xung yếu như khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét; các vùng trũng, ao đìa, khu vực gần các hồ chứa, vùng sản xuất trọng điểm… UBND các xã, thị trấn chủ động phương án di dời dân đến nơi an toàn, khẩn trương tổ chức lực lượng ứng cứu; đồng thời báo cáo tình hình về cơ quan Thường trực PCLB của huyện để có hướng khắc phục thiệt hại, hậu quả do thiên tai gây ra.