Quản lý sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ

(NTO) Theo Nghị đinh số 24/2012/NĐ-CP ngày 3-4-2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (Nghị định 24), đến ngày 25-5-2013, các tổ chức hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ (TSMN) phải hoàn tất việc đăng ký kinh doanh và thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng TSMN tại Ngân hàng Nhà nước. Phóng viên Báo Ninh Thuận có cuộc phỏng vấn đồng chí Vũ Ngọc Niên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh Ninh Thuận xung quanh vấn đề này.

Đồng chí Vũ Ngọc Niên
Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh Ninh Thuận

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết tình hình sản xuất, kinh doanh vàng TSMN trên địa bàn tỉnh ta hiện nay. Những yêu cầu đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh khi thực hiện quy định mới?

Đồng chí Vũ Ngọc Niên: Trước khi có Nghị định 24, toàn tỉnh có 34 đơn vị sản xuất, kinh doanh vàng. Sau khi Nghị định 24 đươc ban hành và có hiệu lực, các đơn vị sản xuất, kinh doanh vàng trên địa bàn đã thực hiện đăng ký lại, cho đến nay đã có 21 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng, trong đó Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh Ninh Thuận đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng TSMN cho 9 doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh Ninh Thuận đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 31/2012/CT-UBND ngày 19-10-2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 24 của Chính phủ, tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 24 và Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25-5-2012 hướng dẫn Nghị định 24, Chỉ thị 31 của UBND tỉnh. Ngoài ra, Chi nhánh tỉnh cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn về thủ tục và thời gian đăng ký lại cho các đơn vị đang hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh.

Phóng viên: Theo quy định, đối tượng nào được sản xuất, kinh doanh vàng TSMN; điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh mặt hàng này?

Đồng chí Vũ Ngọc Niên: Đối tượng được sản xuất, kinh doanh vàng TSMN theo quy định mới là doanh nghiệp. Hộ kinh doanh cá thể không được phép sản xuất, kinh doanh mặt hàng này. Các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh vàng TSMN phải đăng ký lại với Sở Kế hoạch&Đầu tư và làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng TSMN và phải hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh. Đến hết ngày 25-5-2013, các tổ chức, cá nhân đang sản xuất, kinh doanh vàng TSMN trên địa bàn tỉnh nếu không thực hiện đầy đủ theo quy định sẽ không được thực hiện sản xuất, kinh doanh vàng TSMN. Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với mặt hàng này đó là doanh nghiệp đăng ký sản xuất vàng TSMN trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Có địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục sụ sản xuất vàng TSMN.

Phóng viên: Như vậy, trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, mua bán vàng TSMN là gì?

Đồng chí Vũ Ngọc Niên: Về kinh doanh, doanh nghiệp phải có trách nhiệm niêm yết tại địa điểm giao dịch về khối lượng, hàm lượng vàng, giá mua, bán các loại sản phẩm vàng. Tuân thủ các quy định của pháp luật về đo lường; chấp hành các quy định về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ.

Doanh nghiệp sản xuất vàng TSMN có trách nhiệm đóng mã ký hiệu và hàm lượng vàng trên sản phẩm, công bố tiêu chuẩn áp dụng khối lượng sản phẩm. Chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn công bố áp dụng và khối lượng sản phẩm do doanh nghiệp thuê gia công. Có phương án đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường và chống cháy nổ. Duy trì đủ các điều kiện hoạt động sản xuất vàng TSMN.

Xin cảm đồng chí!