Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Triển khai công tác năm 2013

(NTO) Ngày 20-3, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PHCT – PBGDPL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và triển khai công tác năm 2013. Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHCT - PBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị Tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và triển khai công tác năm 2013.

Toàn tỉnh hiện có gần 800 thành viên, báo cáo viên thuộc Hội đồng PHCT – PBGDPL các cấp, 397 tổ hóa giải với gần 2.400 hòa giải viên, 31 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, 2.760 tổ nhân dân tự quản. Năm 2012, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức, mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức các hội thi “Phụ nữ với pháp luật”, “Phụ nữ với công tác phòng, chống tội phạm ma túy”, triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình theo tiêu chí “5 không, 3 sạch”, thu hút trên 120.000 lượt phụ nữ tham gia; Tỉnh đoàn tổ chức 178 đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hội thi, hội diễn, tọa đàm, sinh hoạt chủ đề, thu hút trên 8.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia;… Ngoài ra, trên 3.000 quyển sách pháp luật, tờ gấp đã được cấp phát cho các sở, ban ngành, các huyện, xã, tổ hòa giải, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm,...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Đại đánh giá cao những kết quả của công tác PBGDPL trong năm qua, đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị đẩy mạnh thực hiện một số nội dung trọng tâm trong năm 2013: tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, đặc biệt phải đổi mới phương thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, dễ nhớ, dễ hiểu; gắn công tác PBGDPL với thực hiện “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tham gia góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Luật Đất đai.