Ninh Sơn: Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả

(NTO) Ngày 14-3, UBND huyện Ninh Sơn tổ chức hội nghị đánh giá các mô hình sản xuất năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.

Trong năm 2012, Ninh Sơn thực hiện các mô hình khuyến nông, khuyến ngư đem lại một số kết quả đáng kể, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân. Thâm canh cây bắp lai giống NK67, giống mía K88-92, K94-85 năng suất đạt 75 tấn/ha, nuôi cừu sinh sản, trồng cây măng tây xanh, nuôi dông trên đất cát pha, nuôi cá trê lai trong ao đất cho hiệu quả kinh tế cao...

Mô hình nuôi cá lóc thương phẩm đạt hiệu quả kinh tế của nông dân xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn
Ảnh: Sơn Ngọc

Năm 2013, lãnh đạo huyện Ninh Sơn chỉ đạo xây dựng thí điểm mô hình trồng cây ăn quả đặc sản xã Lâm Sơn; mô hình "3 giảm, 3 tăng" trên cây lúa tại xã Nhơn Sơn; nhân rộng mô hình nuôi thử nghiệm cá diêu hồng, cá bống tượng. Phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng nông-lâm-thủy sản đạt 7%. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả.