UBND tỉnh: Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước

(NTO) Chiều 9-1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước (2001-2011). Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự; Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Pháp lệnh, nhìn chung các cơ quan, địa phương đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BVBMNN), tổ chức thực hiện nghiệm túc. Ý thức, trách nhiệm BVBMNN của các sở, ban, ngành, đoàn thể, nhân dân được nâng lên, nhiều đơn vị đã xác lập danh mục, xây dựng quy chế và tăng cường công tác BVBMNN, làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm. UBND tỉnh đã chỉ đạo chặt chẽ các lực lượng nghiệp vụ và các ngành chức năng, trong đó Công an làm nòng cốt giữ vững ổn định chính trị tại địa phương…

 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Văn Miên
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đức Thanh,
Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Văn Miên

Hội nghị triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 21-2-2012 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác BVBMNN trong tình hình mới. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải nhận thức rõ công tác BVBMNN là một trong những nội dung quan trọng của công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, là trách nhiệm của các cấp, ngành và mọi công dân. Nghiêm cấm mọi hành vi làm lộ, lọt bí mật nhà nước hoặc lợi dụng bí mật nhà nước để che dấu hành vi vi phạm pháp luật. Chú trọng BVBMNN trong lĩnh vực thông tin, truyền thông; lĩnh vực báo chí, xuất bản; trong quan hệ, làm việc với tổ chức, cá nhân nước ngoài…

 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể
có thành tích xuất sắc trong thực hiện BVBMNN giai đoạn 2001-2011. Ảnh: Văn Miên

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Pháp lệnh. Đồng chí đề nghị thời gian tới cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thực hiện công tác BVBMNN, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cán bộ, đảng viên, công dân nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về BVBMNN. Rà soát, bổ sung, nâng cao nhận thức, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác BVBMNN, xử lý nghiêm các trường hợp để lộ bí mật nhà nước…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện BVBMNN giai đoạn 2001-2011.