Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

LTS: Ngày 21-12-2012 UBND tỉnh đã có Quyết định số 72a/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Báo điện tử Ninh Thuận đăng toàn văn Bảng giá này để bạn đọc tiện theo dõi.