Quy định mức lương tối thiểu vùng

(NTO) Từ 1-1-2013: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức thuê mướn lao động.

Thực hiện Công văn số 5920/UBND-VX ngày 17-12-2012 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội yêu cầu Giám đốc các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo tổ chức thực hiện mức lương tối thiểu vùng mới cho người lao động kể từ ngày 1-1-2013 theo đúng quy định như sau:

- Vùng I, mức lương tối thiểu 2.350.000 đồng/tháng;

- Vùng II, mức lương tối thiểu 2.100.000 đồng/tháng;

- Vùng III, mức lương tối thiểu 1.800.000 đồng/tháng;

- Vùng IV, mức lương tối thiểu 1.650.000 đồng/tháng;

Tỉnh Ninh Thuận áp dụng mức lương tối thiểu vùng III và vùng IV, cụ thể:

- Vùng III, mức lương tối thiểu 1.800.000 đồng/tháng, áp dụng cho địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, huyện Ninh Hải và huyện Thuận Bắc.

- Vùng IV, mức lương tối thiểu 1.650.000 đồng/tháng, áp dụng cho các huyện còn lại, gồm: Huyện Ninh Phước, huyện Thuận Nam, huyện Ninh Sơn và huyện Bác Ái.