Tỉnh ủy: Sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị

Ngày 18-12, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá X) “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội”. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương…

Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng về kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội trong hệ thống chính trị của tỉnh được quan tâm hơn.

 
Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Ảnh: Thanh Long
 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Miên

Nhờ sự phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền các cấp, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội chuyển dần theo hướng thiết thực, tập trung về cơ sở và khu dân cư. Phương thức tập hợp, vận động quần chúng ngày càng đa dạng, sát hơn với từng đối tượng quần chúng; đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. UBMTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động tham mưu đề xuất với cấp uỷ Đảng, chính quyền để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Số lượng, chất lượng và hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước từng bước nâng cao, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Mái ấm tình thương”… Qua sơ kết, tổng kết các phong trào, các cuộc vận động, các cấp uỷ Đảng đã chú trọng lãnh đạo đúc kết kinh nghiệm, tìm ra cách làm hay, mô hình mới để nhân rộng.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2012-2015, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị nhằm xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý và vai trò làm chủ của nhân dân. Tiếp tục đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; phát huy quyền chủ động, sáng tạo của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội. Đặc biệt là tăng cường công tác dân vận của chính quyền; thể chế hoá cơ chế phối hợp giữa chính quyền với UBMTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cùng cấp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ biểu dương các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng-an ninh của tỉnh nhà. Sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Để tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 62-KL/TW trong thời gian đến, đồng chí yêu cầu Ban Dân vận Tỉnh uỷ nghiên cứu xây dựng đề án Cuộc vận động xã hội đồng thuận; MTTQ và đoàn thể làm tốt công tác đào tạo, nâng chất lượng đội ngũ cán bộ; thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở và các quy chế phối hợp, đồng thời các cấp uỷ Đảng từng quý, từng tháng có kế hoạch, chương trình làm việc cụ thể với khối Dân vận, Mặt trận về nội dung, phương thức hoạt động.

*Mời xem video clip: Tỉnh ủy: Sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị