Thuận Bắc: Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị

(NTO) Ngày 22-11, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18-2-1998 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở”.

 Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị trong những năm qua đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị triển khai và thu được những kết quả nhất định. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ngày càng được nâng cao. Tình hình đơn thư khiếu kiện trong nhân dân giảm đáng kể. Các chế độ, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, đều được công khai minh bạch để “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần củng cố ngày càng vững chắc niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Trong thời gian tới, huyện Thuận Bắc tiếp tục tổ chức quán triệt và tuyên truyền, vận động sâu rộng để cán bộ và nhân dân nhận thức đầy đủ về nôi dung, ý nghĩa của việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; tập trung thực hiện tốt các chương trình cải cách hành chính; gắn việc thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư với phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới”, đồng thời việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát huy tích cực quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạch định và thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng- an ninh tại địa phương.