Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương

(NTO) Cách đây 67 năm, trong những ngày đầu xây dựng chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã nhận được khá nhiều ý kiến từ các tầng lớp nhân dân phản ảnh bằng thư từ, đơn kiện hoặc gặp gỡ trực tiếp bày tỏ nguyện vọng cần sớm chấm dứt các hiện tượng, việc làm sai trái của một số nhân viên trong bộ máy chính quyền các cấp, nhất là ở các địa phương.

Từ thực tế đó, ngày 23-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 64-SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt- tổ chức tiền thân của ngành Thanh tra hiện nay, đánh dấu sự ra đời của Thanh tra Việt Nam… Kế thừa, phát huy thành quả đạt được của ngành Thanh tra Việt Nam và quán triệt tư tưởng của Hồ Chủ tịch về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ngay từ ngày đầu thành lập (năm 1992), ngành Thanh tra Ninh Thuận luôn coi trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xác định đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ của ngành Thanh tra.

 
Cán bộ Thanh tra tỉnh hướng dẫn giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cho công dân.
Ảnh: Văn Miên

Từ năm 2007 đến 2011, đây là giai đoạn tỉnh nhà đang phát triển, nhiều công trình, dự án trọng điểm được triển khai, nhằm chỉnh trang đô thị và chăm lo đời sống nhân dân đồng thời cũng phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong 5 năm, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 8.874 lượt người, có 55 đoàn đông người, gồm 711 lượt người đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo (Thanh tra tỉnh thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và phục vụ tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo HĐND – UBND tỉnh, đã tiếp 2.549 lượt người, có 34 đoàn đông người, gồm 425 lượt người). Toàn ngành Thanh tra, đã tiếp nhận xử lý, tham mưu Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp giải quyết 5.055/5.384 đơn, đạt 94%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị khôi phục quyền lợi hợp pháp và kiến nghị hỗ trợ bổ sung cho công dân 64,984 tỷ đồng, 28,5 ha đất, 176 lô đất ở; thu hồi về cho Nhà nước 497 triệu đồng, 37,5 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 21 người. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiếp nhận, thụ lý thẩm tra, xác minh, tham mưu UBND tỉnh giải quyết 1.049 đơn /1.074 đơn, đạt tỉ lệ 98%, kiến nghị khôi phục quyền lợi hợp pháp và kiến nghị hỗ trợ bổ sung cho công dân 49,561 tỷ đồng, 176 lô đất ở. Bên cạnh đó, thực hiện ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng 21 vụ án hành chính tại Tòa sơ thẩm, phúc thẩm. Kết quả, Toà đã bác kháng án của người khởi kiện, công nhận các quyết định của UBND tỉnh đúng pháp luật.

Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến quyết định thu hồi đất, việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế- xã hội như: mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 27; tuyến tránh Quốc lộ 1A; đường Nguyễn Văn Cừ; đường Hải Thượng Lãn Ông; khu đô thị Đông Bắc Tp. Phan Rang-Tháp Chàm; dự án thủy điện Tân Mỹ; khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng; tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân;...Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đặc biệt, năm 2012 Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Để công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, ngành Thanh tra xác định một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, các sở, ngành, địa phương Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011; tăng cường tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản có liên quan một cách thiết thực, hiệu quả.

Hai là, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; quán triệt xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng.

Ba là, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, trách nhiệm chính quyền, giám sát của HĐND các cấp, MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo tinh thần Chỉ thị số 09/CT/TW của Ban Bí thư; Thông báo Kết luận số 130-TB/TƯ ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị.

Bốn là, thực hiện nghiêm túc đề án đổi mới công tác tiếp công dân theo nội dung Kế hoạch 4280/KH-UBND ngày 22-9-2010 của UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân theo quy định, đồng thời tăng cường đối thoại với dân để có cơ sở giải quyết đúng chính sách, pháp luật những khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở.

Năm là, tăng cường công tác quản lý nhà nước, công khai, minh bạch việc xây dựng, ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, có ảnh hưởng đến quyền lợi người dân nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, hạn chế khiếu nại, tố cáo.

Có thể nói, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần tăng cường pháp chế, từng bước lập lại kỷ cương pháp luật, trật tự xã hội, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Với kết quả và thành tích đó, đã góp phần cho ngành Thanh tra Ninh Thuận được Chủ tịch nước tặng Huân Chương Lao động hạng Nhì và cùng với nhiều danh hiệu khen thưởng khác cho tập thể, cá nhân trong ngành.