Gắn phong trào thi đua với chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động

Ngày 3/10, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã có buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác thi đua khen thưởng năm 2012. Đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tich Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì buổi làm việc.

 

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, từ đầu năm đến nay, các phong trào thi đua do Công đoàn tổ chức đã thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động tham gia. Đã có 63/63 liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, 20/20 công đoàn ngành Trung ương và công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đã tổ chức triển khai phát động và đăng ký thi đua. Căn cứ kế hoạch cụ thể được giao, nhiều công đoàn cơ sở đã chủ động đề xuất phát động phong trào thi đua theo đợt, thi đua theo chuyên đề nhằm giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của đơn vị, doanh nghiệp, chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Từ đầu năm đến nay, thông qua các phong trào thi đua đã có nhiều công trình, sản phẩm, sáng kiến được đăng ký và hoàn thành, làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng.

Thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng, căn cứ đề nghị của các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn các tổng công ty trực thuộc, Tổng Liên đoàn đã xem xét và trình Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng 5 Cờ thi đua cho các tập thể; 83 Huân chương lao động, 119 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 11 chiến sĩ thi đua toàn quốc...; Tổng Liên đoàn đã quyết định tặng thưởng 1.828 Cờ thi đua trên 4.000 bằng khen cho các tập thể, cá nhân...

Tại Hội nghị, các đại biểu đề xuất, kiến nghị sớm ban hành các chức danh cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng và quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp. Cần thống nhất tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng từ Trung ương đến địa phương.

Về nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua - Khen thưởng, các đại biểu đề nghị có quy định bổ sung danh hiệu vinh dự nhà nước để tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu có tay nghề giỏi và có nhiểu công lao cống hiến cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đối với tiêu chuẩn khen thưởng, các đại biểu đề nghị có quy định tỷ lệ % danh hiệu tiêu chuẩn thi đua và hình thức khen thưởng để khen thưởng riêng cho đối tượng lao động trực tiếp và quy định tiêu chuẩn riêng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đồng thời nghiên cứu quy định tiêu chuẩn khen thưởng phù hợp với các thành phần kinh tế khu vực ngoài nhà nước. Bổ sung thêm tiêu chuẩn quy định tặng thưởng Huân chương Lao động cho công nhân, kỹ sư, người lao động trực tiếp sản xuất có nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả cao, đã được tặng thưởng từ 5 bằng Lao động sáng tạo trở lên. Cùng với đó có quy định tỷ lệ % khi xét khen thưởng các danh hiệu từ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên.

Đối với thẩm quyền công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" nên phân cấp cho thủ trưởng cấp trên trực tiếp của tập thể đó ra quyết định. Đối với tập thể thuộc cơ quan cấp tỉnh, thành phố, bộ, ngành Trung ương và cơ quan Trung ương thì do Thủ trưởng cơ quan này quy định. Cùng với đó bổ sung thẩm quyền quyết định khen thưởng Cờ thi đua và Bằng khen cho các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, ngành Trung ương…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Hà đánh giá cao 5 phong trào thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhất là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Thông qua các phong trào này, các cấp công đoàn đã thu hút được đông đảo cán bộ và người lao động hăng hái tham gia lao động sản xuất. Qua đó, các cấp công đoàn đã tôn vinh được nhiều người lao động trực tiếp. Đồng chí Trần Thị Hà mong muốn, trong thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục nghiên cứu nâng cao các phong trào thi đua, nhất là các phong trào thi đua trong các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận và biểu dương những thành tích của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác thi đua, khen thưởng. Đồng chí khẳng định, công tác thi đua, khen thưởng có những tiến bộ mới về chất, thường xuyên, liên tục, phát huy được sức mạnh của công nhân lao động cả nước. Nội dung, phong trào thi đua bám sát vào nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, vào trọng tâm, chiến lược, mục tiêu quốc gia của Đảng và Nhà nước, khơi dậy bản lĩnh, trí tuệ của công nhân lao động Việt Nam. Công tác khen thưởng từng bước được hoàn thiện, ngày càng đi vào nền nếp, hướng về cơ sở, công nhân lao động, đáp ứng được việc thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, đồng chí Huỳnh Đảm lưu ý, nhận thức về công tác thi đua khen thưởng trong một số cấp ủy, thủ trưởng các cấp còn hạn chế. Phong trào thi đua chưa được đồng đều và việc phối hợp để đẩy mạnh phong trào giữa ngành, địa phương, đơn vị còn chưa đồng bộ, nhịp nhàng. Việc chủ động bình xét, đánh giá thi đua có lúc có nơi còn nể nang, nhất là đánh giá thi đua đối với các đồng chí lãnh đạo. Cùng với đó, công tác kiểm tra khen thưởng chưa được thường xuyên, liên tục; đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng chưa đáp ứng được nhu cầu...

Để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đồng chí Huỳnh Đảm đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn phong trào thi đua yêu nước với việc chăm lo bảo về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động. Đảng Đoàn và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tiếp tục phát huy vai trò của mình trong lãnh đạo công tác thi đua khen thưởng, tập trung trí tuệ góp ý, kiến nghị với Đảng, Nhà nước bổ sung những vấn đề về công tác thi đua khen thưởng. Tiếp tục chủ động phối hợp các cấp ủy đảng đẩy mạnh, đổi mới phong trào thi đua và khen thưởng cho thiết thực, phù hợp, đi vào chiều sâu. Đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, nhất là công tác nhân điển hình tiên tiến; chú ý bồi dưỡng đội ngũ làm công tác thi đua khen thưởng.../.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam