Ninh Phước, Ninh Hải: Sơ kết 3 năm thực hiện Thông báo 264 và Kết luận 57 của Bộ Chính trị

(NTO) Ngày 30-8, Huyện ủy Ninh Phước tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Thông báo số 264 - TB/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Kết luận 57 - KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trương ương 7 (khóa IX) “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo”.

Ninh Phước tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Thông báo số 264 - TB/TW của Bộ Chính trị.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Thông báo 264, Ban Chỉ đạo huyện đã đề ra chương trình hành động đến tận khu dân cư, có tác động tích cực đến toàn xã hội, giúp người tiêu dùng nhận thức đầy đủ hơn về ý thức, trách nhiệm, quyền lợi khi mua hàng hóa trong nước, từ đó tạo thói quen ưu tiên mua sắm hàng thương hiệu Việt. Địa phương còn phối hợp với Siêu thị Co.op Mart Thanh Hà, Công ty Lương thực Nam Trung Bộ… tổ chức các phiên chợ bán hàng lưu động tại những vùng nông thôn.

Về triển khai thực hiện Kết luận 57 của Bộ Chính trị, nhìn chung, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể về công tác tôn giáo, dân tộc được nâng lên. Hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn cơ bản tuân thủ các quy định của Nhà nước. Nhiều địa phương đã phát huy vai trò nòng cốt người cao tuổi, các vị chức sắc tôn giáo tham gia vận động nhân dân thi đua phát triển kinh tế, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ, nhờ vậy đã củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

• Cùng ngày, Huyện ủy Ninh Hải tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; về công tác dân tộc; Công tác Tôn giáo.

 
Hệ thống điện đường được Nhà nước đầu tư xây dựng nâng cao đời sống nhân dân làng Chăm Phước Nhơn.

Qua 3 năm, thực hiện Kết luận số 57, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân dân tộc, về công tác dân tộc, công tác tôn giáo đã được nâng lên. Đã quan tâm đầu tư phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống đồng bào từng bước được cải thiện; cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt đúng theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân.