Kéo đường dây 220kV vượt sông Cầu bằng... khinh khí cầu

Ngày 25-8, tại xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Ban quản lý Dự án các công trình điện miền Trung và Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 đã tổ chức thi công đường dây 220kV nhánh rẽ vào trạm 500kV Hiệp Hòa đoạn vượt sông Cầu bằng khinh khí cầu.

Đường dây 220kV nhánh rẽ vào trạm 500kV Hiệp Hòa có chiều dài 5,3km với 19 vị trí cột đi qua huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) và huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) là những khu vực đông dân cư và phải vượt sông Cầu. Để đảm bảo tiến độ đóng điện vào ngày 31/8/2012, Chủ đầu tư - Ban quản lý Dự án các công trình điện miền Trung đã phối hợp với đơn vị thi công là Công ty CP Xây lắp điện 1 áp dụng biện pháp thi công dùng khinh khí cầu kéo dây dẫn vượt sông Cầu.

Biện pháp thi công rải căng dây đối với đường dây siêu cao áp bằng khinh khí cầu đã được áp dụng thi công ở đường dây 220kV từ Nhà máy thủy điện Nho Quế (Hà Giang) đến trạm 220kV Cao Bằng đi qua vùng có núi đá và rừng hiểm trở cũng như đường dây 500kV Sơn La - Hiệp Hòa đoạn vượt sông Mã và đoạn gần trạm 500kV Hiệp Hòa đông dân cư đã mang lại hiệu quả là rút ngắn thời gian thi công, rút ngắn thời gian tạm ngừng cấp điện, tránh được thiệt hại về giải tỏa mặt bằng ở những khu vực có nhà dân và đất trồng đang sản xuất, đất rừng...

Xin giới thiệu một số hình ảnh kéo đường dây 220kV vượt sông Cầu bằng khinh khí cầu:

Lắp đặt ròng rọc để kéo dây cáp điện vượt sông Cầu

Lắp đặt thiết bị để kéo dây cáp điện vượt sông Cầu

Khinh khí cầu mang theo sợi dây mồi chuẩn bị bay vượt sông Cầu

Khinh khí cầu mang sợi dây mồi lên cột vượt sông Cầu
 
Nguồn TT&VH Online