LĐLĐ tỉnh triển khai đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2010-2015

(NTO) LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2010 – 2015 trong CNVC-LĐ.

Mục tiêu của đề án là cung cấp kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy trẻ em, giúp cho hơn 40.000 CNVC-LĐ có con dưới 16 tuổi nắm vững kiến thức, nuôi dạy con tốt nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh, tử vong ở trẻ em; hạn chế tình trạng trẻ em ở độ tuổi vị thành niên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, vướng vào tệ nạn xã hội, góp phần cùng toàn xã hội thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.

Phấn đấu đến hết năm 2015, có ít nhất 90% nữ CNVC-LĐ có con dưới 16 tuổi được tập huấn kiến thức về quyền trẻ em nhằm thực hiện chăm sóc, thực hành nuôi dạy con theo từng độ tuổi; trong đó có 70% nữ CNVC-LĐ có con dưới 16 tuổi biết áp dụng kiến thức nuôi, dạy con tốt, 80% trẻ vị thành niên được tiếp cận các kiến thức về sức khỏe sinh sản và giáo dục kỹ năng sống, góp phần giảm tỷ lệ nạo phá thai ngoài ý muốn ở trẻ em gái vị thành niên và hạn chế trẻ em dưới 16 tuổi bị nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; 40% nam CNVC-LĐ có con dưới 16 tuổi được tiếp cận với các thông tin về nuôi dạy con, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình thông qua tư vấn, sinh hoạt câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc tại cộng đồng.